Vylúčenie zodpovednosti

Časť informácií uverejnených na našich webových stránkach čerpáme zo zdrojov tretích strán, ktoré môžu obsahovať nepresnosti. Preto nedokážeme garantovať a nezaručujeme vecnú správnosť ich obsahu.

Fotografie a ilustrácie produktov na stránke www.tirol.sk a ďalších podstránkach nemusí dokonale zobrazovať skutočnú farbu a tvar predmetu. Popisy môžu obsahovať technické a vecné nepresnosti, alebo gramatické chyby.
Napriek maximálnej snahe zobrazovať výrobky čo najvernejšie a informovať Vás pravdivo o všetkom čo predávame, vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby uvedené na našich stránkach.

Zriekame sa zodpovednosti najmä za:

  • škody (priame aj nepriame) spôsobené využitím informácií získaných zo stránok www.tirol.sk,
  • akúkoľvek ujmu na zdraví alebo inej ujmy súvisiacej s používaním predávaných produktov,
  • nenesieme zodpovednosť za ušlý zisk a náklady vzniknuté prevádzkou, prerušením alebo ukončením činnosti.

Ak máte pochybnosti o používaní produktov, poraďte sa so svojím lekárom.